UN1EK IKC

Ontwikkeling, opvang, opvoeding, onderwijs en ontspanning

UN1EK-LABEL-IKCEen integraal kindcentrum van UN1EK biedt optimale kansen voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er is één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkelingslijn vanuit de hele dagopvang en de peuterspeelzaal naar de basisschool naar de buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. Ieder IKC van UN1EK heeft een ‘couleur locale’: een un1ek profiel en een eigen sfeer en mogelijkheden.  Zo kan naast onderwijs en kinderopvang bijvoorbeeld kunst, sport, muziek, natuur of taal centraal staan in het activiteitenaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Een IKC van UN1EK voldoet aan de volgende criteria:

  • 1 visie met christelijke identiteit met 5 O’s: ontwikkeling, opvoeding, ouderbetrokkenheid, opvang en onderwijs;
  • 1 team, 1 integrale aansturing, 1 taak;
  • Een aanbod van hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar*
  • Een doorgaande lijn in opvang en onderwijs met minimaal pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen;
  • Een un1ek profiel dat past bij de ‘coleur locale’ van de wijk.
  • Een innovatieve ambitie
  • 1 communicatiestructuur naar medewerkers en ouders en 1 loket voor inschrijving
  • 1 ouderbeleid

UN1EK heeft acht IKC’s met een UN1EK profiel:

*Een aantal IKC’s van UN1EK bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. U herkent dit aan het label UN1EK IKC 2-13 jaar.

In onze brochure ‘UN1EK IKC‘ leest u meer over ons aanbod voor onderwijs en flexibele opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van  0 tot 13 jaar in onze IKC’s. Wij nodigen u van harte uit om diverse IKC’s te bezoeken zodat u kunt ontdekken welk profiel, welke sfeer en welke locatie het beste bij u en bij uw kind past.